Aktivity spolku

 

Mykologické kursy pro základní a střední školy

Náš spolek pořádá mykologické kurzy pro základní a střední školy k prohloubení výuky biologie v těchto zařízeních, více v článku zde

 

Běločechratka zardělá – Leucopaxillus rhodoleucus, první nález v západních Čechách

            V polovině listopadu 2014 jsme se vydali pátrat po šťavnatkách z rodu Hygrocybe v západních Čechách směrem na Toužim. V okolí vesnice Pernarec jsme zastavili u osamocené vrby, kde jsme v opadu nalezli houby na první pohled připomínající strmělky. Po otočení první plodnice nás ale překvapily růžové lupeny. Až po návratu domů a zmikroskopování nálezu jsme dospěli k závěru, že se jedná o všeobecně velice vzácný druh, a to běločechratku zardělou – Leucopaxillus rhodoleucus, o jejímž výskytu v západních Čechách jsme nenalezli žádné údaje. Tato běločechratka je uvedena v Červeném seznamu hub České republiky v kategorii CR – kriticky ohrožený druh.

 běločechratka červenobílá


Běločechratka zardělá – Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner

Syn.: Clitocybe rhodoleuca Sacc., Agaricus rhodoleucus Romell, Lepista rhodoleuca (Romell) Maire

Klobouk 4–10 cm široký, nízce sklenutý až ploše rozložený, často se širokým tupým hrbolem, s okrajem podvinutým. Povrch klobouku hladký, suchý, barva pokožky bělavá až smetanová. Lupeny dlouze sbíhavé, husté, od klobouku snadno oddělitelné, u mladých i dospělých čerstvých plodnic růžově až lososově zbarvené, u starých plodnic vybledávající do barvy bělavé se slabým růžovým nádechem. Třeň 3–5 x 0,8–2 cm velký, válcovitý, na bázi kyjovitě rozšířený, barvy bělavé, s bází hustě obalenou bělavými myceliálními vlákny. Dužnina bělavá, měkká, vatovitá, vůně slabá, nezřetelná, u starých plodnic až zatuchlá. Výtrusný prach bílý.

Výtrusy jsou (6,9-) 7,2–7,9 x 5,3 – 5,9 µm velké (bez ornamentiky), Q = 1,2–1,4, Qav = 1,33, elipsovité až vejčité, bezbarvé, s velkou centrální tukovou kapkou a se silně amyloidní bradavčitou ornamentikou. Bradavky jsou někdy pospojovány slabými lištami. Basidie se 4 sterigmaty (stopečkami) a bazální přezkou, jsou 36-42 x 8,8-10,2 µm velké. Cystidy chybí.

Plodnice různého stáří vyrůstaly v půlkruhu v celkovém počtu dvanácti plodnic v trávě a vysoké vrstvě humusu tvořeného opadem listí vrby (Salix sp.) u cesty v zarostlém ostrůvku mezi poli a silnicemi; jiná dřevina na lokalitě nebyla. Místo nálezu leží v nadmořské výšce přibližně 470 m n.m. v katastrálním území Pernarec, Plzeň – sever, kv. 6144.

 

Poznámky

V literatuře jsou uváděny nálezy tohoto druhu pod celou řadou dřevin listnatých i jehličnatých. Z listnatých dřevin bývají zmiňovány bříza, topol, hloh, líska, dub, javor, jilm, hrušeň a trnovník akát. Náš nález přidává do výčtu další listnatou dřevinu, vrbu. František Kotlaba (2013), který ve svém příspěvku v Mykologických listech uvedl velmi podrobný mikropopis i makropopis tohoto druhu, se domnívá, že běločechratka zardělá je zřejmě humusový saprotrof (a že tedy netvoří mykorrhizu se žádnou dřevinou). K této myšlence se přikláníme i my, s ohledem na fakt, že tento druh bývá často nacházen ve vysoké vrstvě humusu, stejně jako tomu bylo v našem případě. Nálezy této běločechratky v poslední době přibývají, stále však jde o vzácný druh houby, jehož nálezy by se měly dokladovat a evidovat.

 

Libor Hejl a

aNezvěstice 353, CZ-332 04 Nezvěstice. E-mail: pirhula.pirhula@seznam.cz

Ustavující schůze Mladý mykolog z.s.

 

Dne 30.11.2015 proběhla ustavující schůze spolku Mladý mykolog z.s. Ustavující schůze byla svolána 20.11.2015 a svolavatelem byl p. Libor Hejl a zúčastnili se jí zakládající členové spolku, jmenovitě, Libor Hejl, Mgr. Jiří Kout Ph.D., Tomáš Chaluš.

Na program ustavující schůze byly zařazeny tyto body:

  1. Sepsání listiny přítomných
  2. Slovo svolavatele a volba předsedy
  3. Schválení stanov
  4. Volba orgánů spolku
  5. Určení osoby oprávněné podat návrh na zapsání spolku do spolkového rejstříku

 

Ad 1) Všichni zúčastnění splňují podmínky pro členství a řádně se zapsali do listiny přítomných a podepsali.

Ad 2) Svolavatel navrhl pravidla schůze a volbu předsedajícího. Předsedajícím schůze se stal p. Libor Hejl.

Ad 3) Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku spolku, přítomní se dohodli, že schvalují stanovy v navrhovaném znění. Pro 3 přítomní, proti 0, zdržel 0.

Ad 4) Předsedou spolku a statutárním orgánem byl v souladu se schválenými stanovami zvolen p. Libor Hejl. Pro 3 přítomní, proti 0, zdržel 0.

Ad 5) Podáním návrhu spolku do spolkového rejstříku byl s usnesení schůze pověřen p. Libor Hejl.

 V Plzni dne 30.11. 2015