aktuality

  • prosinec 2016

    Červený seznam hub (makromycetů) v České republice

    Červený seznam hub (makromycetů) v České republice

    Červený seznam hub makromycetů České republiky vydaný v roce 2006. Jedná se o poslední vydání Červeného seznamu, které by ovšem v nejbližších letech mělo být aktualizováno. Od posledního vydání probíhá intenzívní sběr dat, který bude sloužit jako podklad pro nový, aktualizovaný seznam. Celkový seznam naleznete zde.