aktuality

 • září 2016

  Mykologická vycházka do okolí Nebřezin 24.9.2016

  Mykologická vycházka do okolí Nebřezin 24.9.2016

  Mykologická vycházka v okolí Nebřezin

  Dne 24.9. 2016 jsme uspořádali mykologickou vycházku do okolí obce Nebřeziny na severním Plzeňsku. Krásné počasí a přívětivých 20°C, co víc bychom si mohli přát. Ve 14.00 jsme se sešli na návsi obce a společně vyrazili do údolí Kaznějovského potoka. Počet 20 dospělých a 8 dětí řad veřejnosti byl příjemným překvapením, vzhledem k tomu jak málo v současné době vyšší houby rostou. Z mykorhizní druhů jsme nalezli pouze několik strmělek, hřib kovář a pár holubinek. U saprotrofních druhů vázaných na odumřelé dřevo už to bylo o něco lepší, těch jsme nalezli cca 30 druhů a taktéž jsme nalezli několik parazitických druhů. Cestou jsme hovořili o nebezpečnosti některých druhů a to jak pro člověka, tak pro lesní hospodaření. Celou akci jsem zakončili, malou výstavkou sbíraných druhů, v místním hostinci. Soupis nalezených a vystavovaných druhů viz. tabulka.

  Latinsky

  Česky

   

   

   

   

  Gleophyllum odoratum

  anýzovník vonnný

  1

  Oligoporus stipticus

  bělochoroš hořký

  2

  Cyathus striatus

  číšenka rýhovaná

  3

  Xylaria polymorpha

  dřevnatka mnohotvárná

  4

  Mycena epipterygia

  helmovka slizká

  5

  Mycena galericulata

  helmovka tuhonohá

  6

  Hapalopilus rutilans

  hlinák červenající

  7

  Russula heterophylla

  holubinka bukovka

  8

  Lentinellus cochleatus

  houžovec hlemýžďovitý

  9

  Boletus luridiforfmis

  hřib kovář

  10

  Geastrum rufescens

  hvězdovka červenavá

  11

  Polyporus badius

  choroš smolonohý

  12

  Heterobasidion annosum

  kořenovník vrstevnatý

  13

  Calocera viscosa

  krásnorůžek lepkavý

  14

  Panaeolina foenisecii

  kropenatec otavní

  15

  Clavulina rugosa

  kuřátečko svraskalé

  16

  Ramaria eumorpha

  kuřátka Invalova

  17

  Laccaria amethystina

  lakovka ametystová

  18

  Laccaria laccata

  lakovka obecná

  19

  Ganoderma carnosum

  lesklokorka jehličnanová

  20

  Hygrophoropsis aurantiaca

  lištička pomerančová

  21

  Datronia mollis

  outkovka měkká

  22

  Trametes versicolor

  outkovka pestrá

  23

  Gymnopus erythropus

  penízovka červenonohá

  24

  Gymnopus peronatus

  penízovka hřebílkatá

  25

  Gymnopus confluens

  penízovka splývavá

  26

  Trechispora hymenocystis

  pórnovitka měchýřkatá

  27

  Bovista graviolens

  prášivka polní

  28

  Lycoperdon pyriforme

  pýchavka hruškovitá

  29

  Lycoperdon perlatum

  pýchavka obecná

  30

  Lactarius deterrimus

  ryzec smrkový

  31

  Hebeloma crustuliniforme

  slzivka oprahlá

  32

  Ampulloclitocybe clavipes

  strmělka kyjonohá

  33

  Clitocybe phyllophila

  strmělka listomilná

  34

  Lepista flaccida

  strmělka přehrnutá

  35

  Pluteus cervinus

  štítovka jelení

  36

  Pholiota squarrosa

  šupinovka kostrbatá

  37

  Hemipholiota populnea

  šupinovka zhoubná

  38

  Auricularia auricula-judae

  ucho Jidášovo

  39

  Phlebia radiata

  žilnatka oranžová

  40

   

   

   

  v terénuv terénuna výstavcena výstavce

  více informací
 • září 2016

  Mykologická vycházka pro veřejnost Kasejovice 25.září 2016

  Mykologická vycházka pro veřejnost Kasejovice 25.září 2016

  Mykologická vycházka pro veřejnost Kasejovice 25.září 2016

  Dne 25. září 2016 jsme uspořádali mykologickou vycházku v okolí obce Kasejovice na jižním Plzeňsku. Navštívili jsme les zvaný Kladrubina. Přestože růst vyšších hub nebyl nijak valný, tak jsme popsali a veřejnosti ukázali asi 40 druhů makromycetů (viz tabulka).

  anýzovník vonný Gloeophyllum odoratum
  čechratice černohuňatá Tapinella atrotomentosa
  čepičatka sp. Conocybe sp.
  číšenka rýhovaná Cyathus striatus
  hadovka smrdutá Phallus impudicus
  helmovka slizká Mycena epipterygia
  helmovka tuhonohá Mycena galericulata
  holubinka hlínožlutá Russula ochroleuca
  holubinka mandlová Russula vesca
  holubinka odbarvená Russula decolorans
  houžovec hlemýžďovitý Lentinellus cochleatus
  hřib hnědý Imleria badia
  hřib smrkový Boletus edulis
  jelenka obecná Elaphomyces granulatus
  klouzek sličný Suillus gravilei
  krásnorůžek lepkavý Calocera viscosa
  lakovka laková Laccaria laccata
  masenka citronová Hypocera lactea
  mechovka obecná Clitopilus prunulus
  muchomůrka citronová Amanita citrina
  muchomůrka červená Amanita muscaria
  muchomůrka porfyrová Amanita porphyria
  muchomůrka růžovka Amanita rubescens
  nedohub růžový Hypomyces rosellus
  ohňovec Hartigův Phellinus Hartigii
  pestřec hnědý Scleroderma fuscum
  plesňák zemní Telephora terrestris
  prášivka polní Bovista plumbea
  pýchavka čokoládová Lycoperdon molle
  ryzec palčivý Lactarius pyrogalus
  slzivka kořenující Hebeloma radicosum
  štítovka jelení Pluteus cervinus
  šupinovka ohnivá Pholiota flammans
  trámovka plotní Gleophyllum sepiarium
  troudnatec pásovaný Fomitopsis pinicola
  třepenitka cihlová Hypholoma lateritum
  třepenitka svazčitá Hypholoma fasciculare
  václavka hlíznatá Armillaria gallica
  vláknice sp. Inocybe sp.

  u strarých štol na zlatoněco historie Kasejovického zlataohňovec Hartigův na jedlii malé houby jsou houby

  více informací
 • duben 2016

  Jarní houby už rostou !!!

  Jarní houby

  Výborná zpráva pro celoroční houbaře, díky příznivé zimě a dešťovým srážkám se letos velmi daří jarním jedlým houbám.  V současné době můžeme najít hlavně kačenku českou, která roste pod osikami, trnkovými keři nebo jasany. Když najdeme správné místo, kde rostou, tak máme většinou vystaráno, protože kačenky rostou v hojných počtech po desítkách až stovkách na malém prostoru. To se povedlo i včera Martinovi Hamaďákovi na severním Plzeňsku v jednom osikovém hájku. Nám se dnes při mapování růstu hub na Manětínsku také podařilo najít několik stovek kačenek pod osikami a vrbami ve vlhké rokli. 

  Další jedlé druhy, které nyní rostou, jsou destice chřapáčová, která roste na starých smrkových pařezech, nebo ucháč obrovský, u kterého ale reálně hrozí záměna za jedovatý ucháč obecný. Asi nejchutnější jarní houby jsou smrže, které nejsnadněji nalezneme v záhonech s mulčovací kůrou, která tam byla rok před tím navezena. Takhle se mi povedlo na zahradě rodinného domu v Losiné objevit záhon plný smržů. Ale rostou tam většinou jen jednu sezonu, pak se substrát vyčerpá a když se nedosype nová kůra, smrže se většinou již neobjeví.
  Zatím je sezona dobrá, snad příznivé podmínky vydrží i nadále a dočkáme se v květnu i čirůvek májovek a závojenek podtrnek. Nesmí ale přijít větrné či suché počasí s vysokými teplotami, které růstu hub nepřejí.
  Kačenka česká Ucháč obrovský 
  Smrž pražský
  Destice chřapáčová
  více informací
 • duben 2016

  Mykologický průzkum NP Bavorský les

  V rámci dlouhodobého mykologického průzkumu bylo počátkem dubna navštíveno několik lokalit v NP Bavorský les v Německu.

  V rámci česko-německého projektu, který si klade za cíl detailně prozkoumat západní část NP Bavorský les a závěry konfrontovat s mykoflorou na české straně pohoří Šumava, bylo počátkem dubna navštíveno několik lokalit. O letošní první exkursi do NP Bavorský les z března 2016 více v předcházejícím článku.

  Oproti březnové návštěvě již zmizely i poslední zbytky sněhu s výjimkou nejvyšších poloh (Falkenstein a okolí). Navzdory výraznému oteplení se však mykoflora v národním parku probouzí jen zvolna. Slunečné počasí posledních dnů nepřálo ušíčkám černavým, která zejména na exponovaných místech zcela zaschla, aniž by stačila dozrát. Na třech mikrolokalitách se v hojném počtu objevujíe jeden z nejvzácnějších druhů NP Bavorský les, ucháčovec šumavský. Na tlejícím buku bylo napočitáno přes 30 mladých plodnic, na jedlích byl  počet plodnic výrazně nižší. Na několika místech na exkrementech začíná fruktifikovat vzácnější křehutka výkalová. Z běžných druhů se pak hojně objevují skupinky kalichovky zvonečkové, mladé plodnice pevníku tenkého a další druhy.

 • březen 2016

  Mykoflóra Národního parku Bavorský les

  Ve spolupráci s neziskovými organizacemi probíhá mykologický průzkum západní části Národního parku Bavorský les v Německu.

  Česká nezisková organizace Mladý mykolog z.s. ve spolupráci s německými kolegy provádí rozsáhlý mykologický průzkum západní části NP Bavorský les, kterou lze vymezit jako oblast Falkensteinu a Roklanu situovanou v okrese Regen. Nacházejí se zde často jen velmi málo narušené biotopy, které se blíží biotopům původním. Jedním z cílů tohoto snažení je i komparativní přístup k mykofloře na německé straně pohoří Šumava (Böhmerwald) a na straně české v Západočeském kraji.

  V období 22.-29.3.2016 bylo navštíveno několik lokalit v rámci mapovaného uzemí. Na většině míst se ještě nacházelo značné množství sněhu, zejména na otevřenějších stanovištích a taktéž pak ve vyšších polohách (Höllbachgspreng a další). Ze zajímavějších druhů se objevují čerstvé plodnice ohňovce Pouzarova, na padlých jedlových větévkách byly na dvou lokalitách nalezeny i vzácné pařezníky plavofialové , hojně se na padlých jedlích objevují mladé plodnice ušíčka černavého. Z běžnějších druhů byla velmi hojná hlíva číškovitá.

 • únor 2016

  Zpráva z mykologické vycházky z Kozelského polesí

  Mykologická vycházka kolem zámku Kozel

  Krátká reportáž z mykologické vycházky v okolí zámku Kozel 28.2.2016

   

       Sešli jsme se v 10.30 na nádraží v Šťáhlavech a vyrazily v počtu 21 účastníků směrem k zámku Kozel. V aleji starých dubů, která lemuje cestu ze Šťáhlav až téměř k zámku Kozel, byla většina dotazů směřována na nebezpečnost parazitických hub na těchto dubech. Asi největším nebezpečím pro tyto stromy je zde ohňovec statný (Phellinus robustus) způsobující bílou hnilobu a tím také jejich narušení. Na některých stromech se vyskytuje skutečně velmi hojně. Jedná se o druh žijící saproparazitickým způsobem života. Využívá jak živé tak odumřelé dřevo, především dubů. Na pařezech dubů jsme objevili i staré plodnice sírovce žlutooranžového (Laetiporus sulphureus), který je v mládí jedlý a chutný, zejména upravený jako řízky nebo do směsí, vyhlášený recept je sírovec na kari. Nejchutnější je z ovocných stromů.

  diskuse nad nalezenými druhy

      V detritu pod duby byla poměrně hojně se vyskytující kržatka otrubičnatá (Tubaria furfuracea), která je v dnešním pojetí synonymizována   např. s kržatkou zimní (Tubaria hiemalis). Na starých pařezech dubů byl také hojně se vyskytující síťkovec dubový (Daedalea quercina).

      Po krátké zastávce v čajovně pod zámkem, jsme vyrazili podél Lopatského rybníka směrem ke středisku Hájek. Na hrázi rybníka zaujala nejvíce návštěvníky hojně se vyskytují outkovka pestrá (Trametes versicolor) , diskutovalo se o její léčivosti a o imunostimulačních účincích na lidský organismus. Na olších lemujících tok řeky Úslavy byly k vidění také staré plodnice rezavce lesknavého (Inonotus radiatus), jedná se o saproparazitický druh, především právě olší. Na dřevě nejrůznějších listnáčů jsme objevili i lesklokorku ploskou (Ganoderma applanatum).

      V přilehlém lese na padlých kmenech lip byl dostatek penízovky sametonohé (Flamulina velutipes), ovšem již ve stadiu nevhodném ke sběru. Její hlavní makroskopické znaky byly ovšem ještě dobře patrné (bylo možno ukázat jak s jistotou poznat tuto vynikající jedlou houbu) a tak se diskuse stočila k využití tohoto druhu v kuchyni. Zde našlo své místo i ucho Jidášovo (Auricularia auricula-judae), které tu vyrůstalo na starých větvích bezu černého. Na padlé olši rostla v početných skupinách nenápadná a při pohledu shora i nezajímavá klanolístka obecná (Schizophyllum commune), ovšem při otočení a pohledu do rozčísnutých lupenů účastníci rázem obdivovali tento krásný pohled.

      Cestou kolem smrkového lesa jsme na pařezu nalezli anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum), sice nejedlý druh houby, ale čerstvé plodnice krásně a intenzivně voní po anýzu nebo fenyklu. Na smrkových šiškách rostly drobné, ale jedlé penízovky smrkové (Strobilurus esculentus) a její nejedlý dvojník helmovka šiškomilná (Mycena strobilicola), která páchne po kyselině dusičné.

      Z dalších nálezů bych ještě zmínil na pařezech dubů rostoucí pařezník obecný (Panellus stipticus), na odumřelých břízách březovník obecný (uvádí se, že má také protirakovinové účinky), nejedlou třepenitku cihlovou (Hypholoma lateritium) a několik blíže neurčených druhů černorosolů (Exidia sp.) a dřevomorů (Hypoxylon).

     Asi nejvzácnější nález dne učinila Eva Legátová na hrázi rybníka pod starými duby a lipami , a to léčivou lesklokorku lesklou (Ganoderma lucidum), zvanou také Reishi, která obvykle roste v oblasti teplomilné květeny.

   

  Libor Hejl

  Nálezy makromycetů Kozel a okolí 28.2.2016
  Druh latinsky Druh česky
  Gloeophyllum odoratum anýzovník vonný
  Oligoporus stipticus  bělochoroš hořký
  Auricularia auricula-judae boltcovitka ucho jidášovo
  Exidia nigricans černorosol bukový
  Exidia truncata  černorosol uťatý
  Xylaria hypoxylon dřevnatka parohatá
  Mycena strobilicola helmovka šiškomilná
  Schizophyllum commune klanolístka obecná
  Hymenochaete rubiginosa kožovka rezavá
  Tubaria furfuracea kržatka zimní
  Ganoderma lucidum lesklokorka lesklá
  Ganoderma applanatum lesklokorka ploská
  Phelinus robustus ohňovec statný
  Trametes hirsuta outkovka chlupatá
  Trametes versicolor outkovka pestrá
  Flamulina velutipes penízovka sametonohá
  Strobilurus esculentus penízovka smrková
  Stereum hirsutum pevník chlupatý
  Gymnopilus penetrans plaménka nevonná
  Diatrypella quercina polštářnatka dubová
  Nectria cinnabarina rážovka rumělková
  Inonotus radiatus rezavec lesknavý
  Tremella mesenterica rosolovka mozkovitá
  Laetiporus sulphureus sírovec žlutooranžový
  Daedalea quercina síťkovec dubový
  Radulomyces molaris struhák blanitý
  Fomes fomentarius troudnatec kopitovitý
  Fomitopsis pinicola troudnatec pásovaný
  Hypholoma lateritium  třepenitka cihlová
  Vuilleminia comedens větvovka obecná

   

   

  více informací
 • leden 2016

  Ustoupily mrazy, vyrazily houby

  Tak s tím to heslem jsme dnes vyrazili do lesa.

  Mrazy ustoupily, houby vyrazily

  tak s tímto heslem jsme dnes vyrazili na obhlídku stanovišť, kde roste hlíva ústřičná a penízovka sametonohá a překvapilo nás jak rychle dokáží houby reagovat na změnu počasí. Posuďte sami na fotce je penízovka sametonohá, jedlá a výtečná zimní houba.

  více informací