?EX?

extinct

nezvěstný druh

CR

critically endangered

kriticky ohrožený druh

EN

endangered

ohrožený druh

VU

vulnerable

zranitelný druh

NT

near threatened

téměř ohrožený druh

DD

data deficient

druh, o němž jsou nedostatečné údaje (z hlediska jeho ohrožení)

 

 

 

kategorie ohrožení/category of threat rod/genus druh/species české jméno/Czech name
?EX Agaricus deylii pečárka Deylova
?EX Aleurodiscus lividocaeruleus škrobnatec namodralý
?EX Anomoporia myceliosa pórnatka vláknitá
?EX Antrodiella beschidica outkovečka beskydská
?EX Arrhenia fissa mecháček stepní
?EX Arrhenia retiruga mecháček síťnatý
?EX Asterostroma ochroleucum hvězdnatka lužní
?EX Athelopsis subinconspicua kornatec nazelenalý
?EX Boletus gabretae hřib šumavský
?EX Boreostereum radiatum pevník zlatohnědý
?EX Boubovia luteola zemnička žlutavá
?EX Calvatia fragilis plešivka fialová
?EX Camarophyllopsis foetens voskovečka zápašná
?EX Cejpomyces terrigenus kornatec pozemní
?EX Ceraceomyces cystidiatus kornatec cystidový
?EX Clavaria atrofusca kyjanka černohnědá
?EX Clavaria fumosa kyjanka zakouřená
?EX Clavaria zollingeri kyjanka Zollingerova
?EX Clavariadelphus truncatus kyj uťatý
?EX Clavulinopsis biformis kyjovečka mnohotvará
?EX Clavulinopsis subtilis kyjovečka útlá
?EX Coltricia montagnei ďubkatec Montagneův
?EX Conocybe ambigua sametovka pochybná
?EX Conocybe coprophila sametovka výkalová
?EX Conocybe plicatella sametovka klanolupenná
?EX Cordyceps capitata housenice hlavatá
?EX Cytidiella albomellea kůžička bledohnědá
?EX Dendrothele macrospora kornatec velkovýtrusý
?EX Dermoloma emilii-dlouhyi čirůvečka Emila Dlouhého
?EX Dermoloma pragensis čirůvečka pražská
?EX Discina leucoxantha destice žlutavá
?EX Endoptychum agaricoides střechan bedlovitý
?EX Entoloma bloxamii závojenka vlhká
?EX Galeropsis desertorum špičatička stepní
?EX Geastrum pseudolimbatum hvězdovka stepní
?EX Geastrum saccatum hvězdovka vakovitá
?EX Gymnopilus fulgens šupinovka rašeliníková
?EX Gymnopus herinkii penízovka Herinkova
?EX Haasiella venustissima kalichovka půvabná
?EX Hapalopilus salmonicolor pórnatka oranžová
?EX Hemimycena epichloe helmovka trávomilná
?EX Hemimycena subtilis helmovka mecháčkovitá
?EX Hiemsia pseudoampezzana zimnička mechová
?EX Hydnellum cumulatum lošákovec nahloučený
?EX Hydnellum mirabile lošákovec podivný
?EX Hygrophorus calophyllus šťavnatka růžovolupenná
?EX Hygrophorus purpurascens šťavnatka napurpurovělá
?EX Hymenochaete crocata kožovka šafránová
?EX Junghuhnia luteoalba pórnatka žlutobílá
?EX Kavinia alboviridis kavinovka bělozelená
?EX Lentaria byssiseda tužnatka dřevní
?EX Lentaria epichnoa tužnatka tříslová
?EX Lentinellus auricula houžovec Pilátův
?EX Lenzites warnieri lupeník velkolupenný
?EX Merulicium fusisporum kornatec vřetenovýtrusý
?EX Oliveonia subviolacea kornatec černošedý
?EX Peziza saliciphila řasnatka vrbová
?EX Phlebia albida žilnatka žebírkatá
?EX Podostroma alutaceum kyjovenka plavá
?EX Poronia punctata trusovka tečkovaná
?EX Pseudoplectania sphagnophila ušíčko rašeliníkové
?EX Pseudotomentella atrofusca vatovka tmavohnědá
?EX Ramaria gracilis kuřátka křehká
?EX Ramaria ochracea kuřátka okrová
?EX Ramaria suecica kuřátka švédská
?EX Sarcodon versipellis lošák balzámový
?EX Sarcosoma globosum masečník kulovitý
?EX Sistotrema heteronemum kornatka různobarvá
?EX Steccherinum aridum ostnateček suchý
?EX Steccherinum robustius ostnateček statný
?EX Thelephora atrocitrina plesňák citronový
?EX Tomentella griseoumbrina vatička šedohnědá
?EX Tremellodendropsis tuberosa plošnatka hlízovitá
?EX Tricholoma radotinense čirůvka radotínská
?EX Tubulicrinis globisporus kornatec kulatovýtrusý
?EX Tulostoma moravecii palečka Moravcova
?EX Tulostoma pulchellum palečka Hollosova
?EX Typhula euphorbiae paluška pryšcová
?EX Typhula quisquiliaris paluška hasivková
?EX Typhula sclerotioides paluška hlízečkatá
?EX Typhula variabilis paluška mnohotvará
?EX Vararia dura vidlenka tvrdá
?EX Vuilleminia megalospora větvovka velkovýtrusá
?EX Wynnella silvicola ouško horské
CR Agaricus benesii pečárka Benešova
CR Agaricus devoniensis pečárka devonská
CR Agaricus gennadii pečárka Gennadiho
CR Agaricus lanipes pečárka vlnatá
CR Agaricus spissicaulis pečárka tlustonohá
CR Agaricus subfloccosus pečárka vločkatá
CR Agrocybe stepposa polnička stepní
CR Aleurodiscus disciformis škrobnatec terčovitý
CR Amanita ovoidea muchomůrka vejčitá
CR Amanita verna muchomůrka jarní
CR Amanita vittadinii muchomůrka Vittadiniho
CR Amylocorticium subsulphureum kornatec žluťoučký
CR Amylocystis lapponica modralka laponská
CR Amyloporia sitchensis pórnatka sitková
CR Armillaria ectypa václavka bažinná
CR Auriporia aurulenta pórnatka pomerančová
CR Baeospora myriadophylla penízečka liláková
CR Bankera fuligineo-alba bělozub osmahlý
CR Biscogniauxia querna káčovka dubová
CR Boletopsis leucomelaena hrbolatka běločerná
CR Boletus junquilleus hřib žlutý
CR Boletus pseudoregius hřib růžovník
CR Boletus rhodopurpureus hřib rudonachový
CR Boletus rhodoxanthus hřib purpurový
CR Boletus rubrosanguineus hřib Moserův
CR Botryodontia millavensis ostropórka síťkovitá
CR Buchwaldoboletus hemichrysus hřib sírový
CR Callistosporium luteoolivaceum penízovka olivová
CR Camarophyllopsis atropuncta voskovečka černotečkovaná
CR Camarops lutea bolinka žlutá
CR Camarops plana bolinka ploská
CR Candelabrochaete septocystidia kornatec praskající
CR Cantharellopsis prescotii strmělka bělavá
CR Catathelasma imperiale náramkovec císařský
CR Ceriporia metamorphosa pórnatka proměnlivá
CR Ceriporiopsis aneirina pórnatka klamná
CR Ceriporiopsis balaenae pórnatka jemná
CR Chamonixia caespitosa šamónie modrající
CR Clitocybe barbularum strmělka suchomilná
CR Conocybe digitalina sametovka opýřená
CR Cordyceps entomorrhiza housenice střevlíková
CR Cordyceps gracilis housenice menší
CR Cotylidia undulata lupénka vlnitá
CR Crepidotus crocophyllus trepkovitka šafránová
CR Dendrothele wojewodae kornatec Wojewodův
CR Dermoloma josserandii čirůvečka Josserandova
CR Dermoloma pseudocuneifolium čirůvečka trávníková
CR Dichomitus albidofuscus pórnatka hnědobílá
CR Dichomitus squalens outkovka neladná
CR Entoloma anatinum závojenka kachní
CR Entoloma babingtonii závojenka Babingtonova
CR Entoloma mougeotii závojenka Mougeotova
CR Epithele typhae pokožkovka orobincová
CR Exidia thuretiana černorosol bělavý
CR Fayodia bisphaerigera kalichovka osténkatá
CR Flammulina ononidis penízovka jehlicová
CR Floccularia straminea náramkovitka žlutozelená
CR Geastrum berkeleyi hvězdovka Berkeleyova
CR Geastrum elegans hvězdovka vypouklá
CR Geastrum hungaricum hvězdovka uherská
CR Geastrum lageniforme hvězdovka lahvicovitá
CR Gelatoporia subvermispora pórnatka slámožlutá
CR Geoglossum glabrum pazoubek rašeliníkový
CR Globulicium hiemale kornatec zimní
CR Gomphus clavatus stročkovec kyjovitý
CR Gymnopus fagiphilus penízovka Konradova
CR Gymnopus vernus penízovka jarní
CR Gymnopus  oreadoides penízovka špičkovitá
CR Helvella branzeziana chřapáč branžežský
CR Helvella costifera chřapáč rýhonohý
CR Helvella pithyophila chřapáč okrový
CR Helvella spadicea chřapáč bělonohý
CR Helvella villosa chřapáč chlupatý
CR Hohenbuehelia cyphelliformis hlívička číšovcovitá
CR Hydnellum auratile lošákovec hnědooranžový
CR Hydnellum geogenium lošákovec sírožlutý
CR Hydnellum spongiosipes lošákovec sametový
CR Hydnellum suaveolens lošákovec libovonný
CR Hydnellum tardum lošákovec narůžovělý
CR Hygrocybe calyptriformis voskovka příjemná
CR Hygrocybe colemanniana voskovka Colemannova
CR Hygrocybe fornicata voskovka výstřední
CR Hygrocybe ingrata voskovka červenající
CR Hygrocybe intermedia voskovka prostřední
CR Hygrocybe lacmus voskovka nafialovělá
CR Hygrocybe laeta voskovka veselá
CR Hygrocybe mucronella voskovka hořká
CR Hygrocybe nitrata voskovka ledková
CR Hygrocybe ovina voskovka ovčí
CR Hygrocybe reidii voskovka Reidova
CR Hygrocybe russocoriacea voskovka juchtová
CR Hygrocybe sciophana voskovka cihlová
CR Hygrocybe spadicea voskovka hnědožlutá
CR Hygrocybe vitellina voskovka žloutková
CR Hygrophoropsis morganii lištička vonná
CR Hygrophorus arbustivus šťavnatka žíhaná
CR Hygrophorus aureus šťavnatka zlatá
CR Hygrophorus camarophyllus šťavnatka kozí
CR Hygrophorus capreolarius šťavnatka vínová
CR Hygrophorus gliocyclus šťavnatka slizoprstenná
CR Hygrophorus latitabundus šťavnatka hnědobílá
CR Hygrophorus persoonii šťavnatka dvoubarvá
CR Hygrophorus poetarum šťavnatka básnická
CR Hygrophorus queletii šťavnatka Quéletova
CR Hymenochaete corrugata kožovka svraštělá
CR Hyphodontia erastii zubatka Erastova
CR Hyphodontia latitans pórnatka široká
CR Hypocreopsis lichenoides masenka lišejníkovitá
CR Hypochnella violacea voskovec fialový
CR Hypoxylon submonticulosum dřevomor tenký
CR Inocybe fibrosa vláknice statná
CR Inocybe hystrix vláknice štětinatá
CR Inonotus andersonii rezavec Andersonův
CR Inonotus ulmicola rezavec jilmový
CR Irpicodon pendulus zubateček zavěšený
CR Jahnoporus hirtus krásnopórka chlupatá
CR Junghuhnia collabens pórnatka sporná
CR Junghuhnia fimbriatella pórnatka kořínkatá
CR Lactarius albocarneus ryzec bledoslizký
CR Lactarius resimus ryzec ohrnutý
CR Lactarius rubrocinctus ryzec rudohrdlý
CR Lactarius sanguifluus ryzec krvomléčný
CR Laurilia sulcata pevník brázditý
CR Lazulinospora cyanea modrospórka blankytná
CR Leccinum roseotinctum křemenáč narůžovělý
CR Leotia atrovirens patyčka černozelená
CR Lepiota cortinarius bedla pavučincová
CR Lepiota ignicolor bedla ohnivá
CR Lepiota thymiphila bedla mateřídoušková
CR Leucopaxillus compactus běločechratka trojbarvá
CR Leucopaxillus lepistoides běločechratka stepní
CR Leucopaxillus rhodoleucus běločechratka červenobílá
CR Leucoscypha leucotricha zemnička bílá
CR Loreleia marchantiae kalichovka porostnicová
CR Loreleia postii kalichovka Postova
CR Lyophyllum rhopalopodium líha kyjonohá
CR Melanophyllum eyrei bedla zelenolupenná
CR Miladina lecithina miladinka vodní
CR Montagnea radiosa květka písečná
CR Mycena flos-nivium helmovka sněžná
CR Mycena megaspora helmovka velkovýtrusá
CR Myriostoma coliforme mnohokrčka dírkovaná
CR Odonticium romellii zubatka Romellova
CR Omphalina cyanophylla kalichovka namodralá
CR Omphalina discorosea kalichovka lužní
CR Omphalina oniscus kalichovka černohnědá
CR Otidea concinna ouško citronové
CR Panaeolus antillarum kropenatec teutonský
CR Panaeolus guttulatus kropenatec kapkovitý
CR Panellus violaceofulvus pařezník fialovoplavý
CR Parascutellinia violacea kosmatka fialová
CR Peniophora pilatiana kornatka Pilátova
CR Perenniporia narymica pórnatka narymská
CR Perenniporia subacida pórnatka nakyslá
CR Peziza saniosa řasnatka modromléčná
CR Phaeocollybia arduennensis kržatka štíhlá
CR Phaeocollybia cidaris kržatka rohonohá
CR Phellinus cavicola ohňovec dutinový
CR Phellinus ferrugineofuscus ohňovec rezavohnědý
CR Phellinus pouzarii

ohňovec Pouzarův

CR Phellinus pseudopunctatus ohňovec jižní
CR Phellinus rhamni ohňovec řešetlákový
CR Pholiota elegans šupinovka elegantní
CR Pholiota henningsii šupinovka Henningsova
CR Pilatoporus ibericus bělotroudnatec iberijský
CR Pindara terrestris pindarovka zemní
CR Pleurotus eryngii hlíva máčková
CR Plicaria trachycarpa řasnatka spáleništní
CR Podofomes trogii troudnatec svraskalý
CR Polyporus rhizophilus choroš travní
CR Porotheleum fimbriatum pavučinopórka brvitá
CR Postia ceriflua bělochoroš ohrnutý
CR Postia floriformis bělochoroš květový
CR Postia folliculocystidiata bělochoroš terčovitý
CR Postia septentrionalis pórnatka severní
CR Postia simanii bělochoroš Šimanův
CR Pouzaroporia subrufa pórnatka nahnědlá
CR Psathyrella cotonea křehutka vlnatá
CR Psathyrella sphagnicola křehutka rašeliníková
CR Pseudotomentella atrocyanea vatovka modrovýtrusá
CR Pseudotomentella humicola vatovka přezkatá
CR Pseudotomentella nigra vatovka černá
CR Psilocybe atrobrunnea lysohlávka rašelinná
CR Ramaria fennica kuřátka finská
CR Ramaria largentii kuřátka horská
CR Ramariopsis crocea kuřinec šafránový
CR Ramariopsis pulchella kuřinec hezký
CR Ramariopsis subarctica kuřinec subarktický
CR Resinomycena saccharifera helmovka mizivá
CR Rhodocollybia fodiens penízovka nabodlá
CR Rhodocybe obscura rudoušek tmavý
CR Rhodotus palmatus hlívovec ostnovýtrusý
CR Sarcodon fennicus lošák finský
CR Sarcodon leucopus lošák hladký
CR Sarcoleotia turficola čihovitka blatní
CR Scytinostroma galactinum tlustěnka mléčná
CR Sistotrema muscicola rozděrka blanitá
CR Skeletocutis alutacea kostrovka kožovitá
CR Skeletocutis stellae pórnatka Stellina
CR Spongipellis litschaueri plstnatec jižní
CR Spongipellis pachyodon plstnatec tlustoostný
CR Stereopsis  vitellina pevníkovka žloutková
CR Stereum subpileatum pevník polokloboukatý
CR Stropharia inuncta límcovka natřená
CR Suillosporium cystidiatum kornatec přehrádkovaný
CR Suillus sibiricus klouzek sibiřský
CR Thelephora caryophyllea plesňák karafiátový
CR Tomentella duemmeri vatička Duemmerova
CR Tomentella galzinii vatička Galzinova
CR Tomentellopsis pusilla vatovečka drobnovýtrusá
CR Tomentellopsis zygodesmoides vatovečka hnědavá
CR Tricholoma colossus čirůvka obrovská
CR Tricholoma dulciolens čirůvka menší
CR Tricholoma filamentosum čirůvka vláknitá
CR Tricholoma focale čirůvka límcová
CR Tricholoma joachimii čirůvka Joachimova
CR Tricholoma nauseosum čirůvka větší
CR Tricholoma pardinum čirůvka tygrovaná
CR Tyromyces fumidiceps bělochoroš poříční
CR Tyromyces kmetii bělochoroš Kmeťův
CR Tyromyces wynnei bělochoroš Wynneův
CR Urnula craterium urnička pohárová
CR Vararia cremeoavellanea vidlenka smetanová
CR Vararia investiens vidlenka nažloutlá
CR Volvariella surrecta kukmák cizopasný
CR Vuilleminia cystidiata větvovka teplomilná
CR Xerocomus moravicus hřib moravský
CR  Lactarius evosmus ryzec jablečný
CR  Pseudorhizina sphaerospora ucháčovec šumavský
DD Agaricus annae pečárka Annina
DD Agaricus biberi pečárka Biberova
DD Agaricus bresadolanus pečárka Bresadolova
DD Agaricus comtulus pečárka růžovolupenná
DD Agrocybe firma polnička pevná
DD Aleurodiscus aurantius škrobnatec oranžový
DD Amanita beckeri muchomůrka Beckerova
DD Amanita eliae muchomůrka Eliina
DD Amanita mairei muchomůrka Maireova
DD Amanita submembranacea muchomůrka šedoblanitá
DD Antrodia vaillantii pórnatka Vaillantova
DD Antrodiella farinacea outkovečka jilmová
DD Bolbitius variicolor slzečník měnlivý
DD Byssocorticium terrestre pórnovitka pozemní
DD Calocybe chrysenteron čirůvka zlatavá
DD Calocybe ionides čirůvka fialková
DD Calocybe onychina čirůvka onyxová
DD Calocybe persicolor čirůvka broskvová
DD Chalciporus hypochryseus hřib maličký
DD Clavaria argillacea kyjanka hlínová
DD Clavaria asterospora kyjanka hvězdovýtrusá
DD Clavaria falcata kyjanka špičatá
DD Clavaria rosea kyjanka růžová
DD Clavariadelphus xanthocephalus kyj žlutotemenný
DD Clavulinopsis dichotoma kyjovečka rozdvojená
DD Clavulinopsis laeticolor kyjovečka krásná
DD Clavulinopsis luteoalba kyjovečka žlutobílá
DD Clavulinopsis luteoochracea kyjovečka žlutookrová
DD Clitocybe alexandrii strmělka šedoplstnatá
DD Clitocybe radicellata strmělka ojíněná
DD Conocybe mairei sametovka Maireova
DD Conocybe rickeniana sametovka pestrá
DD Conocybe striaepes sametovka rýhonohá
DD Coprinus echinosporus hnojník ježatovýtrusý
DD Coprinus erythrocephalus hnojník červenohlavý
DD Coprinus romagnesianus hnojník Romagnesiho
DD Coprinus silvaticus hnojník lesní
DD Coprinus spelaiophilus hnojník trvanlivý
DD Cordyceps longisegmentis housenice velkovýtrusá
DD Cortinarius aureofulvus pavučinec zlatooranžový
DD Cortinarius balteatus pavučinec fialovolilákový
DD Cortinarius caerulescentium pavučinec bledolilákový
DD Cortinarius callisteus pavučinec žlutooranžový
DD Cortinarius cinnamomeoluteus pavučinec skořicově žlutý
DD Cortinarius cumatilis pavučinec modrolilákový
DD Cortinarius elegantior pavučinec elegantní
DD Cortinarius elegantissimus pavučinec zlatonohý
DD Cortinarius fervidus pavučinec ohňobarvý
DD Cortinarius herpeticus pavučinec postříkaný
DD Cortinarius huronensis var. huronensis pavučinec temný
DD Cortinarius isabellinus pavučinec isabelový
DD Cortinarius melanotus pavučinec černošupinkatý
DD Cortinarius moënne-loccozii pavučinec pochvatý
DD Cortinarius odoratus pavučinec sladkovonný
DD Cortinarius odorifer pavučinec anýzový
DD Cortinarius ochrophyllus pavučinec okrovolupenný
DD Cortinarius olidus pavučinec páchnoucí
DD Cortinarius olivaceofuscus pavučinec olivově hnědý
DD Cortinarius orichalceus pavučinec nádherný
DD Cortinarius percomis pavučinec zlatohnědý
DD Cortinarius porphyropus pavučinec porfyronohý
DD Cortinarius prasinus pavučinec jablkový
DD Cortinarius purpurascens var. largusoides pavučinec načervenalý nevroubený
DD Cortinarius purpureus pavučinec nachový
DD Cortinarius riederi  pavučinec skvrnatý
DD Cortinarius sodagnitus pavučinec lilákový
DD Cortinarius spadicellus pavučinec smrčinný
DD Cortinarius spilomeus pavučinec skvrnitý
DD Cortinarius splendens subsp. meinhardii pavučinec překrásný Meinhardův
DD Cortinarius splendens subsp. splendens pavučinec překrásný
DD Cortinarius turgidus pavučinec nadmutý
DD Cortinarius xanthophyllus pavučinec žlutolupenný
DD Elasmomyces mattirolanus lanýžovec holubinkový
DD Entoloma dichroum závojenka dvoubarvá
DD Entoloma placidum závojenka buková
DD Entoloma serrulatum závojenka pilovitá
DD Flammulaster granulosus kržatka zrnitá
DD Galerina jaapii čepičatka mokřadní
DD Geoglossum cookeianum pazoubek Cookeův
DD Gloeocystidiellum insidiosum koroveček ztloustlý
DD Gymnopilus decipiens šupinovka pozemní
DD Gymnopilus josserandii šupinovka kulatovýtrusá
DD Hemimycena cephalotricha helmovka hlavatá
DD Hemimycena persimilis helmovka přepodobná
DD Hohenbuehelia abietina hlívička jedlová
DD Hygrocybe cantharellus voskovka lišková
DD Hygrocybe ceracea voskovka vosková
DD Hygrocybe glutinipes voskovka kluzkonohá
DD Hygrocybe insipida voskovka mírná
DD Hygrocybe parvula voskovka maličká
DD Hygrocybe persistens var. konradii voskovka Konradova
DD Hygrocybe turunda voskovka tmavošupinkatá
DD Hygrocybe virginea var. fuscescens voskovka nahnědlá
DD Hygrophorus leporinus šťavnatka zaječí
DD Hygrophorus mesotephrus šťavnatka šedobílá
DD Hygrophorus persicolor šťavnatka růžová
DD Hygrophorus speciosus šťavnatka nádherná
DD Hygrophorus tephroleucus šťavnatka špinavá
DD Hypoxylon ticinense dřevomor oranžový
DD Hypsizygus tessulatus líha rozpukaná
DD Inocybe acutella vláknice mokřadní
DD Inocybe appendiculata vláknice ověšená
DD Inocybe bresadolae vláknice Bresadolova
DD Inocybe calospora vláknice lepovýtrusá
DD Inocybe grammata vláknice žlutovláknitá
DD Inocybe gymnocarpa vláknice bezzávojná
DD Inocybe hirtella vláknice hořkomandlová
DD Inocybe jacobi vláknice Jacobova
DD Inocybe leptophylla vláknice Kazimírova
DD Inocybe queletii vláknice Quéletova
DD Inocybe splendens vláknice nádherná
DD Inocybe tenebrosa vláknice tmavonohá
DD Inocybe terrigena vláknice pozemní
DD Kuehneromyces lignicola opeňka jarní
DD Lactarius fluens ryzec hnědoskvrnitý
DD Lactarius fuliginosus ryzec sazový
DD Lactarius hepaticus ryzec játrohnědý
DD Lactarius luridus ryzec citlivý
DD Lactarius omphaliformis ryzec kalichovkovitý
DD Lactarius pilatii ryzec Pilátův
DD Lactarius romagnesii ryzec Romagnesiho
DD Lactarius scoticus ryzec chloupkatý
DD Lactarius semisanguifluus ryzec polokrvomléčný
DD Leccinum roseofractum kozák červenající
DD Leccinum vulpinum křemenáč borový
DD Lentinellus bisus houžovec drobný
DD Lentinellus flabelliformis houžovec vějířovitý
DD Lentinellus vulpinus houžovec vlčí
DD Lepiota pallida bedla bledá
DD Lepiota pyrochroa bedla oranžová
DD Lepiota subincarnata bedla namasovělá
DD Leucoagaricus wichanskyi bedla Wichanského
DD Leucopaxillus paradoxus běločechratka podivná
DD Limacella ochraceolutea slizobedla okrově žlutá
DD Limacella vinosorubescens slizobedla vínově načervenalá
DD Lycoperdon atropurpureum pýchavka hnědopurpurová
DD Lyophyllum oldae líha Oldova
DD Lyophyllum paelochroum líha nečistá
DD Lyophyllum transforme líha hranatovýtrusá
DD Macrolepiota konradii bedla Konradova
DD Marasmius caricis špička ostřicová
DD Marasmius favrei špička Favreho
DD Marasmius minutus špička vlasonohá
DD Melanoleuca iris tmavobělka kosatcová
DD Morchella crassipes smrž tlustonohý
DD Mucronella aggregata ostenatka bílá
DD Mycena longiseta helmovka dlouhoštětinatá
DD Mycena picta helmovka širokolupenná
DD Mycocalia denudata hnízdovička obnažená
DD Mycocalia duriaeana hnízdovička červenoperidiová
DD Mycocalia minutissima hnízdovička jednoperidiová
DD Omphalina baeospora kalichovka drobnovýtrusá
DD Omphalina demissa kalichovka nízká
DD Omphalina hepatica kalichovka masová
DD Omphalina philonotis kalichovka vodní
DD Omphalina rickenii kalichovka Rickenova
DD Panaeolus olivaceus kropenatec olivový
DD Panaeolus phalaenarum kropenatec kořenující
DD Phaeogalera dissimulans čepičatka hlízonohá
DD Pholiota pinicola šupinovka nahnědlá
DD Pluteus exiguus štítovka drobná
DD Pluteus minutissimus štítovka droboučká
DD Pluteus pseudorobertii štítovka bělavá
DD Pluteus roseipes štítovka růžovonohá
DD Psathyrella chondroderma křehutka zrněná
DD Psathyrella maculata křehutka skvrnitá
DD Psathyrella spintrigeroides křehutka bělovláknitá
DD Pseudoclitocybe beschidica strmělka beskydská
DD Pseudoclitocybe expallens strmělka vybledající
DD Psilocybe laetissima lysohlávka zářivá
DD Ramaria aurea kuřátka zlatá
DD Ramaria decurrens kuřátka sbíhající
DD Ramaria flava kuřátka žlutá
DD Ramaria flavescens kuřátka žlutavá
DD Ramaria flavigelatinosa kuřátka zrosolovatělá
DD Ramaria flavobrunnescens kuřátka žlutohnědá
DD Ramaria formosa kuřátka sličná
DD Ramaria lutea kuřátka nažloutlá
DD Ramaria pallida kuřátka Maireova
DD Ramaria rubripermanens kuřátka načervenalá
DD Ramaria sanguinea kuřátka krvavá
DD Ramaria spinulosa kuřátka osténkatá
DD Ramaria subtilis kuřátka útlá
DD Ramariopsis tenuiramosa kuřinec izabelový
DD Rimbachia arachnoidea mecháček kulatovýtrusý
DD Rimbachia bryophila mecháček mechový
DD Russula anthracina holubinka uhlová
DD Russula curtipes holubinka krátkonohá
DD Russula faginea holubinka buková
DD Russula gracillima holubinka štíhlá
DD Russula puellula holubinka dceruščina
DD Russula salmoneolutea holubinka lososovožlutá
DD Russula subrubens holubinka mokřadní
DD Russula veternosa holubinka mdlá
DD Russula violacea holubinka fialová
DD Russula zvarae holubinka Zvárova
DD Sarcoscypha jurana ohnivec jurský
DD Trechispora candidissima pórnovitka bělostná
DD Trechispora mollusca pórnovitka sněhobílá
DD Tricholoma batschii čirůvka prstenitá
DD Tricholoma bonii čirůvka Bonova
DD Tricholoma inocybeoides čirůvka vláknicovitá
DD Tricholoma inodermeum čirůvka hnědočervená
DD Tricholoma squarrulosum čirůvka šupinkatá
DD Tricholoma stans čirůvka pochybná
DD Tricholoma striatum čirůvka bělohnědá
DD Tricholoma sudum čirůvka světlá
DD Tricholoma ustaloides čirůvka opálená
DD Tubulicrinis angustus kornatec štíhlý
DD Tulasnella calospora tulasneovka krásnovýtrusá
DD Typhula erythropus paluška rudonohá
DD Typhula uncialis paluška palcovitá
DD Volvariella taylorii kukmák Taylorův
DD Xerocomus ripariellus hřib mokřadní
DD Xerula caussei slizečka černá
DD Xylaria filiformis dřevnatka vláskovitá
DD  Lactarius cremor ryzec maličký
EN Agaricus caroli pečárka Karlova
EN Agaricus maskae pečárka Maškova
EN Agrocybe paludosa polnička bažinná
EN Amanita caesarea muchomůrka císařka
EN Amanita ceciliae muchomůrka šupinatá
EN Amanita franchetii muchomůrka drsná
EN Amanita friabilis muchomůrka olšová
EN Amanita solitaria muchomůrka ježohlavá
EN Antrodia macra outkovka vrbová
EN Antrodia radiculosa pórnatka sírožlutá
EN Antrodia ramentacea outkovka labyrintická
EN Antrodiella citrinella outkovečka citronová
EN Armillaria socialis  václavka bezprstenná 
EN Asterostroma laxum hvězdnatka řídká
EN Aurantioporus croceus hlinák šafránový
EN Bankera violascens bělozub nafialovělý
EN Battarraea stevenii battarrovka Stevenova
EN Biscogniauxia repanda káčovka jeřábová
EN Biscogniauxia simplicior káčovka ploská
EN Boletus fechtneri hřib Fechtnerův
EN Boletus queletii hřib Quéletův
EN Boletus regius hřib královský
EN Boletus subappendiculatus hřib horský
EN Botryobasidium medium kornatec prostřední
EN Botryobasidium simile kornatec podobný
EN Bovista graveolens prášivka polní
EN Bovista paludosa prášivka bažinná
EN Bovista tomentosa prášivka žaludicovitá
EN Buchwaldoboletus lignicola hřib dřevožijný
EN Caloscypha fulgens krasočíška žlutá
EN Calvatia candida plešivka bělostná
EN Chamaemyces fracidus bedla orosená
EN Clavaria purpurea kyjanka purpurová
EN Clavulicium macounii kornatec vínově hnědavý
EN Clitocybe houghtonii strmělka Houghtonova
EN Clitocybula abundans penízovka trsnatá
EN Clitocybula lacerata penízovka dřípená
EN Coltricia cinnamomea ďubkatec skořicový
EN Coprobia granulata mrvenka zrnitá
EN Cortinarius alnetorum pavučinec olšový
EN Cortinarius amoenolens pavučinec mirabelkový
EN Cortinarius claricolor pavučinec světlobarvý
EN Cortinarius dionysae pavučinec šedomodravý
EN Cortinarius helvelloides pavučinec chřapáčovitý
EN Cortinarius nanceiensis pavučinec nancyský
EN Cortinarius orellanus pavučinec plyšový
EN Cortinarius praestans pavučinec náramkovcový
EN Cortinarius saginus pavučinec podsaditý
EN Cortinarius salor pavučinec nafialovělý
EN Cristinia gallica kornatec galský
EN Crustomyces subabruptus zubatka tvrdá
EN Cyathus stercoreus číšenka výkalová
EN Cyphellostereum laeve mecháček hladký
EN Cystolepiota bucknallii bedla Bucknallova
EN Dermoloma cuneifolium čirůvečka klínolupenná
EN Desmazierella acicola kosmatka borová
EN Diplomitoporus flavescens outkovka žlutavá
EN Disciotis venosa terčovnice síťnatá
EN Entoloma euchroum závojenka modrá
EN Entoloma incanum závojenka plavozelenavá
EN Entoloma juncinum závojenka sítinová
EN Entoloma lampropus závojenka naběhlá
EN Entoloma tjallingiorum závojenka hnědofialová
EN Faerberia carbonaria liškovec spáleništní
EN Flammulaster limulatus kržatka šikmá
EN Flammulaster muricatus kržatka ostnitá
EN Flammulina fennae penízovka letní
EN Flavophlebia sulphureoisabellina kornatec žlutavý
EN Gamundia striatula kalichovka zimní
EN Geastrum campestre hvězdovka drsná
EN Geastrum pouzarii hvězdovka Pouzarova
EN Geastrum smardae hvězdovka Šmardova
EN Gerronema chrysophyllum kalichovka zlatolupenná
EN Gymnopus putillus penízovka masová
EN Gyromitra fastigiata ucháč svazčitý
EN Helvella corium chřapáč černý
EN Helvella leucomelaena kališník běločerný
EN Hemimycena mairei helmovka Maireova
EN Hohenbuehelia auriscalpium hlívička stopkatá
EN Hohenbuehelia fluxilis hlívička dvouvýtrusá
EN Holwaya mucida voskovička černavá
EN Hydnellum aurantiacum lošákovec oranžový
EN Hydnellum caeruleum lošákovec blankytný
EN Hydnellum peckii lošákovec palčivý
EN Hydropus atramentosus ronivka sazová
EN Hygrocybe coccinea voskovka šarlatová
EN Hygrocybe coccineocrenata voskovka vroubkovaná
EN Hygrocybe helobia voskovka bažinná
EN Hygrocybe irrigata voskovka kluzká
EN Hygrocybe punicea voskovka granátová
EN Hygrophorus discoxanthus šťavnatka rezavějící
EN Hygrophorus erubescens šťavnatka načervenalá
EN Hygrophorus hedrychii šťavnatka Hedrychova
EN Hygrophorus karstenii šťavnatka Karstenova
EN Hygrophorus marzuolus šťavnatka březnovka
EN Hygrophorus piceae šťavnatka smrková
EN Hygrophorus pudorinus šťavnatka oranžová
EN Hygrophorus russula šťavnatka holubinková
EN Hymenochaete fuliginosa kožovka chladnomilná
EN Hyphoderma capitatum kornatec hlavičkatý
EN Hypholoma subericaeum třepenitka vlhkožijná
EN Hypochnicium analogum kornatec zápašný
EN Hypochnicium vellereum kornatec kůžičkovitý
EN Hypoxylon fraxinophilum dřevomor jasanový
EN Inocybe adaequata vláknice jurská
EN Inocybe calamistrata vláknice špinavá
EN Inocybe haemacta vláknice krvavá
EN Inocybe whitei vláknice zardělá
EN Irpex lacteus bránovitka mléčná
EN Jaapia argillacea kornatec vlhkomilný
EN Lactarius acris ryzec ostrý
EN Lactarius aspideus ryzec lemovaný
EN Lactarius badiosanguineus ryzec hnědočervený
EN Lactarius citriolens ryzec citronový
EN Lactarius lilacinus ryzec lilákový
EN Lactarius mairei ryzec Maireův
EN Lactarius musteus ryzec strakatý
EN Lactarius pterosporus ryzec křídlatovýtrusý
EN Lactarius repraesentaneus ryzec honosný
EN Lactarius ruginosus ryzec řídkolupenný
EN Lactarius spinosulus ryzec osténkatý
EN Lactarius uvidus ryzec vodnatý
EN Lactarius zonarioides ryzec Bresadolův
EN Lentinellus ursinus houžovec medvědí
EN Lepiota grangei bedla Grangeova
EN Lepiota ignivolvata bedla ohňopochvová
EN Lepiota oreadiformis bedla špičkovitá
EN Lichenomphalia hudsoniana kalichovka Hudsonova
EN Lycoperdon caudatum pýchavka ocasatá
EN Lycoperdon marginatum pýchavka loupavá
EN Lyophyllum deliberatum líha zakouřená
EN Lyophyllum leucophaeatum líha kouřová
EN Marasmiellus carneopallidus špička stepní
EN Marasmiellus tricolor špička trojbarvá
EN Melanoleuca verrucipes tmavobělka bradavčitá
EN Microglossum viride pazoubek zelený
EN Microstoma protractum ohnivec zimní
EN Mucronella flava ostenatka žlutá
EN Multiclavula mucida kyjanka slizká
EN Mycena diosma helmovka dvojvonná
EN Mycena pseudocorticola helmovka koromilná
EN Myriosclerotinia caricis-ampullaceae hlízenka vodní
EN Myriosclerotinia curreyana hlízenka sítinová
EN Nemania chestersii dřevomor Chestersův
EN Neolentinus degener houževnatec pohárovitý
EN Omphaliaster asterosporus kalichovka hvězdovýtrusá
EN Omphalina epichysium kalichovka leptoniová
EN Omphalina grossula kalichovka matná
EN Omphalina sphagnicola kalichovka rašeliníková
EN Osteina obducta trsnateček kosťový
EN Panaeolus   cinctulus kropenatec lemovaný
EN Panus lecomtei hlíva chlupatá
EN Peniophora aurantiaca kornatka oranžová
EN Perenniporia fraxinea troudnatec jasanový
EN Perenniporia medulla-panis pórnatka chlebová
EN Peziza echinospora řasnatka ježatovýtrusá
EN Peziza succosa řasnatka síromléčná
EN Phaeocollybia festiva kržatka olivová
EN Phaeocollybia christinae kržatka Kristinina
EN Phaeocollybia jennyi kržatka Jennyina
EN Phaeogalera stagnina čepičatka bažinná
EN Phellinus pilati ohňovec Pilátův
EN Phellinus populicola ohňovec topolový
EN Phellodon confluens lošáček statný
EN Phlebia centrifuga žilnatka bledá
EN Phlebia queletii žilnatka Quéletova
EN Phleogena faginea prachovečník bukový
EN Pholiota squarrosoides šupinovka ježatá
EN Plectania melastoma ohnivec černý
EN Pleurotus calyptratus hlíva čepičkatá
EN Pluteus luctuosus štítovka lemovaná
EN Pluteus phlebophorus štítovka síťnatá
EN Pluteus podospileus štítovka vločkatá
EN Pluteus thomsonii štítovka Thomsonova
EN Polyporus alveolarius choroš voštinovitý
EN Postia placenta pórnatka placentová
EN Postia subcaesia bělochoroš lužní
EN Psathyrella caput-medusae křehutka hlava Medúzina
EN Psathyrella populina křehutka lesní
EN Psathyrella typhae křehutka orobincová
EN Pseudoplectania melaena ušíčko černavé
EN Pseudoplectania nigrella ušíčko černé
EN Psilocybe bohemica lysohlávka česká
EN Psilopeziza babingtonii bochníček potoční
EN Pterula multifida štětináček bělavý
EN Pyronema omphalodes ohnivka spáleništní
EN Ramaria botrytis kuřátka květáková
EN Ramaria  subbotrytis kuřátka lososová
EN Rigidoporus crocatus pórnatice černající
EN Rubinoboletus rubinus hřib rubínový
EN Russula brunneoviolacea holubinka hnědofialová
EN Russula decipiens holubinka hájová
EN Russula helodes holubinka rašelinná
EN Russula raoultii holubinka Raoultova
EN Russula roseipes holubinka růžovonohá
EN Rutstroemia bolaris terčka žilnatá
EN Sarcodon glaucopus lošák sivonohý
EN Sarcodon scabrosus lošák hořký
EN Sarcosphaera coronaria baňka velkokališná
EN Skeletocutis odora kostrovka páchnoucí
EN Sparassis nemecii kotrč Němcův
EN Spathularia  flavida lopatička kyjovitá
EN Spongipellis delectans plstnatec bukový
EN Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá
EN Stropharia albocrenulata límcovka vroubkovaná
EN Stropharia albonitens límcovka bílá
EN Stropharia hornemannii límcovka očesaná
EN Suillus flavidus klouzek žlutavý
EN Suillus lakei var. landkammeri klouzek douglaskový Landkammerův
EN Suillus tridentinus klouzek tridentský
EN Tomentella testaceogilva vatička hlínožlutá
EN Trichaptum biforme bránovitec dvoutvarý
EN Trichoglossum hirsutum jazourek srstnatý
EN Tricholoma apium čirůvka celerová
EN Tricholoma atrosquamosum čirůvka černošupinatá
EN Tricholoma basirubens čirůvka růžovotřenná
EN Tricholoma fucatum čirůvka peřestá
EN Tricholoma inamoenum čirůvka nevonná
EN Tricholoma viridilutescens čirůvka olivově hnědá
EN Tubaria confragosa kržatka vrásčitá
EN Tulasnella pinicola tulasneovka rosolovitá
EN Tulostoma melanocyclum palečka nazrzlá
EN Volvariella murinella kukmák myší
EN Volvariella pusilla kukmák maličký
EN Xenasma pruinosum kornatec ojíněný
EN Xerula melanotricha slizečka chlupatá
EN  Russula albonigra holubinka černobílá
NT Agrocybe arvalis polnička hlízkovitá
NT Aleuria aurantia mísenka oranžová
NT Antrodiella fissiliformis outkovečka naoranžovělá
NT Boidinia furfuracea kornatec otrubičnatý
NT Boletus appendiculatus hřib přívěskatý
NT Boletus impolitus hřib plavý
NT Botryobasidium intertextum kornatec úzkovýtrusý
NT Byssocorticium pulchrum kornatec krásný
NT Calocera glossoides krásnorůžek smržovitý
NT Camarops tubulina bolinka černohnědá
NT Cantharellus aurora liška žlutavá
NT Catinella olivacea ploskovička olivová
NT Cortinarius caerulescens pavučinec azurový
NT Cortinarius chrysolitus pavučinec rašeliníkový
NT Cortinarius tubarius pavučinec mokřadní
NT Creolophus cirratus ježatec různozubý
NT Cudoniella clavus vodnička potoční
NT Cystostereum murrayi pevník vonný
NT Dichomitus campestris outkovka polní
NT Entoloma nitidum závojenka lesklá
NT Entoloma porphyrophaeum závojenka šedohnědá
NT Exidia cartilaginea černorosol chrupavčitý
NT Fomitopsis rosea troudnatec růžový
NT Geastrum fornicatum hvězdovka klenbová
NT Grifola frondosa trsnatec lupenitý
NT Hericium flagellum korálovec jedlový
NT Hydnellum concrescens lošákovec kruhatý
NT Hydnellum ferrugineum lošákovec rezavý
NT Hygrocybe chlorophana voskovka citronová
NT Hygrocybe pratensis voskovka luční
NT Hymenochaete cruenta kožovka purpurová
NT Hypochnicium polonense kornatec polský
NT Inocybe corydalina vláknice dymnivková
NT Junghuhnia lacera pórnatka třásnitá
NT Lactarius lacunarum ryzec bažinný
NT Lactarius sphagneti ryzec rašeliníkový
NT Leccinum holopus kozák bílý
NT Leccinum piceinum křemenáč smrkový
NT Leccinum variicolor kozák barvoměnný
NT Leptoporus mollis bělochoroš fialovějící
NT Lycoperdon decipiens pýchavka klamná
NT Lycoperdon mammiforme pýchavka závojová
NT Lyophyllum rancidum líha páchnoucí
NT Melanophyllum heamatospermum bedla krvavá
NT Morchella semilibera smrž polovolný
NT Mutinus caninus psivka obecná
NT Mycenastrum corium škárka hvězdicovitá
NT Neobulgaria pura rosoloklihatka čirá
NT Panaeolus semiovatus kropenatec prstenitý
NT Phallus hadriani hadovka valčická
NT Phanerochaete avellanea kornatec oříškový
NT Phellinus nigrolimitatus ohňovec ohraničený
NT Phellodon connatus lošáček tmavý
NT Phellodon niger lošáček černý
NT Phellodon tomentosus lošáček číškovitý
NT Pholiota jahnii šupinovka tmavošupinná
NT Phyllotopsis nidulans hlíva hnízdovitá
NT Pluteus chrysophaeus štítovka žlutozelenavá
NT Pluteus pellitus štítovka bílá
NT Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý
NT Russula alnetorum holubinka olšinná
NT Russula carpini holubinka habrová
NT Russula luteotacta holubinka citlivá
NT Russula viscida holubinka lepkavá
NT Sarcodon imbricatus lošák jelení
NT Sarcodontia crocea hrotnatka zápašná
NT Scytinostroma odoratum tlustěnka smrková
NT Trametes cervina outkovka jelení
NT Tremiscus helvelloides rosolovec červený
NT Tricholoma cingulatum čirůvka kroužkatá
NT Tubulicrinis medius kornatec mlhavý
NT Vibrissea truncorum míhavka vodní
VU Agaricus squamulifer pečárka šupinkatá
VU Albatrellus pes-caprae krásnopórka kozí noha
VU Amyloporia crassa pórnatka tlustá
VU Anomoporia kamtschatica pórnatka kamčatská
VU Ascotremella faginea mozkovka rosolovitá
VU Asterostroma medium hvězdnatka prostřední
VU Aureoboletus gentilis hřib pružný
VU Boletopsis grisea hrbolatka hnědá
VU Boletus aereus hřib bronzový
VU Boletus depilatus hřib skvrnitý
VU Boletus legaliae hřib Le Galové
VU Boletus pinophilus hřib borový
VU Boletus satanas hřib satan
VU Botryobasidium ellipsosporum kornatec oválný
VU Buglossoporus quercinus pstřeňovec dubový
VU Byssonectria terrestris oranžovka vřetenovýtrusá
VU Cantharellus friesii liška Friesova
VU Ceriporia herinkii pórnatka Herinkova
VU Ceriporiopsis resinascens pórnatka pryskyřičnatá
VU Chrysomphalina strombodes kalichovka žlutolupenná
VU Coprinus picaceus hnojník strakatý
VU Cortinarius balteatocumatilis pavučinec hnědofialový
VU Cortinarius bibulus pavučinec hezoučký
VU Cortinarius evernius pavučinec blankytný
VU Cortinarius limonius pavučinec citronový
VU Cortinarius malicorius pavučinec oranžovolupenný
VU Cortinarius pseudocrassus pavučinec tlustomasý
VU Cortinarius rubellus pavučinec skvělý
VU Cortinarius scaurus pavučinec datlový
VU Cortinarius subtortus pavučinec olivově žlutý
VU Cortinarius uliginosus pavučinec bažinný
VU Geastrum coronatum hvězdovka tuhová
VU Geastrum floriforme hvězdovka kvítkovitá
VU Geastrum melanocephalum hvězdovka vlasohlavá
VU Gloeoporus dichrous slizopórka dvoubarvá
VU Gymnopilus bellulus šupinovka drobnovýtrusá
VU Gyrodon lividus podloubník siný
VU Helvella macropus chřapáč pýřitý
VU Helvella solitaria chřapáč Quéletův
VU Hericium erinaceus korálovec ježatý
VU Hydnellum scrobiculatum lošákovec ďubkatý
VU Hymenochaete subfuliginosa kožovka teplomilná
VU Hypholoma myosotis třepenitka pomněnková
VU Inocybe fraudans vláknice jablečná
VU Lactarius salmonicolor ryzec lososový
VU Lactarius zonarius ryzec pásovaný
VU Leccinum crocipodium kozák dubový
VU Lentinellus castoreus houžovec bobří
VU Lentinus suavissimus houževnatec vonný
VU Leucopaxillus gentianeus běločechratka hořká
VU Mycena laevigata helmovka hladká
VU Nemania atropurpurea dřevomor černý
VU Phaeocollybia lugubris kržatka špičatá
VU Phellinus laevigatus ohňovec hladký
VU Phellinus lundellii ohňovec Lundellův
VU Pholiota heteroclita šupinovka zavalitá
VU Pholiota subochracea šupinovka třepenitkovitá
VU Pleurotus cornucopiae hlíva miskovitá
VU Pluteus aurantiorugosus štítovka šarlatová
VU Pluteus hispidulus štítovka huňatá
VU Pluteus umbrosus štítovka stinná
VU Polyporus umbellatus choroš oříš
VU Postia undosa bělochoroš vlnitý
VU Russula consobrina holubinka smutná
VU Russula maculata holubinka skvrnitá
VU Russula persicina holubinka broskvová
VU Russula solaris holubinka sluneční
VU Russula sphagnophila holubinka rašeliníková
VU Sarcodon squamosus lošák šupinatý
VU Sistotrema confluens rozděrka splývavá
VU Tarzetta catinus zvonkovka žlutavá
VU Tricholoma orirubens čirůvka růžovolupenná
VU Tricholoma psammopus čirůvka modřínová
VU Verpa conica kačenka náprstkovitá
VU Volvariella caesiotincta kukmák dřevní