Kalendář akcí

 • 27. 6. 2018

  Houby na hrázích rybníků v jižních Čechách

  Akce probíhá ve dnech:
  27. 6. 2018 až 28. 10. 2018

  Místo konání:
  Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1

  Veřejnosti budou populární formou prezentovány poznatky o mykobiotě „velkých“ hub na hrázích rybníků v jižních Čechách shromážděné za několik uplynulých desetiletí mykologickým pracovištěm Jihočeského muzea a amatérskými mykology činnými v regionu. Výstava vznikla u příležitosti 30. výročí vyhlášení první mykologické rezervace Luční v tehdejším Československu.

   

  Převážnou část výstavy tvoří reprodukce fotografických záběrů plodnic hub v přirozeném prostředí. Část exponátů tvoří lyofilizáty plodnic hub, zejména chorošovitých a hřibovitých. Návštěvníci se seznámí s fenoménem mykobioty rybničních hrází, kde nejvýznačnějšími druhy hub jsou ty, které jsou vázány na staré duby, ať už jako jejich symbionti, nebo rozkladači jejich dřeva. Houbové společenstvo hrází je typické výskytem teplomilných druhů, jinde v jižních Čechách vzácných či absentujících. Houbám na hrázích jihočeských rybníků je tradičně věnována zvýšená pozornost jihočeských mykologů. Na výstavě budou prezentovány výsledky intenzivního, tři desítky let trvajícího sledování růstu hub v NPP Luční, první rezervaci na území České republiky, vyhlášené za účelem ochrany hub a jejich prostředí. Zvláštní důraz je kladen i na přírodní rezervaci Vrbenské rybníky, která se nalézá v těsné blízkosti Českých Budějovic a je hojně využívána obyvateli města k rekreačním účelům.

  Výstava je pro veřejnost otevřena od 27. června 2018 do 28. října 2018 (út - ne, svátky 9:00 - 17:30 hod.). Vstupné - základní: 25 Kč, snížené: 15 Kč, rodinné: 55 Kč.

  více informací
 • 22. 9. 2018

  Mykologická vycházka do okolí Nebřezin 22.9.2018

  Akce probíhá ve dnech:
  22. 9. 2018 až 22. 9. 2018

  Jako již tradičně, ve spolupráci se sdružením NOS, pořádáme mykologickou vycházku do okolí obce Nebřeziny nedaleko Plas. Sraz účastníků ve 14.00. Předpokládaný konec cca 17.00 v místním hostinci, kde uspořádáme malou výstavu nalezených druhů.

   

  Místo srazu:

   místo srazu

  více informací