Mykologický den na základní a střední škole v Plzni na Slovanech

Dne 13.října 2016 jsem uspořádali mykologický den pro studenty v rámci výuky biologie. Jednalo se o čtyřhodinový seminář, který byl rozdělěn do několika bloků. V prvním bloku se studenti seznámili se základním zařazením hub v biologickém systému, který byl prezentován pod názvem: Mykologie, jako vědní obor.

Ve druhém hodinovém bloku jsme se zaměřili na mikroskopii hub a bylo studentům vysvětleno a prakticky ukázáno, jak postupovat při přípravě mikroskopických vzorků, různých druhů hub. Jaká chem. činidla jsou zapotřebí pro zvýraznění různých částí plodnic pod mikroskopem a jaké reakce různé skupiny hub na tyto činidla mají.

Ve třetí,dvouhodinové části, studenti samostatně pracovali na mikroskopii hub a to jak ze skupiny vřeckovýtrusých tak stopkovýtrusých druhů.

Jako ideální se ukázala praxe, kdy celá práce, a to jak teoretická, tak praktická byla spojena do jednoho čtyřhodinového bloku. Studenti měli dostatek času jak na přípravu vzorků, tak na samostatnou mikroskopickou práci.